Đăng ký đặt báo

Đặt dài hạn 6 số

   Được nhận miễn phí các báo cáo độc quyền về thị trường bất động sản, tài chính, nông nghiệp… do tạp chí Nhà quản lý tổng hợp

   Miễn phí vận chuyển

   Chiết khấu 30% giá vé trong các sự kiện của Nhà Quản lý tổ chức năm 2019

Lựa chọn tốt nhất

Đặt báo dài hạn 12 số

   Quà tặng 1 túi Tote xinh xắn

   Được nhận miễn phí các báo cáo độc quyền về thị trường bất động sản, tài chính, nông nghiệp… do tạp chí Nhà quản lý tổng hợp

   Miễn phí vận chuyển

   Chiết khấu 40% giá vé trong các sự kiện của Nhà Quản lý tổ chức năm 2019

Đặt báo dài hạn 24 số

   Quà tặng 1 vé tham dự sự kiện Bất động sản của Nhà Quản lý tổ chức năm 2019

   Quà tặng 1 túi Tote xinh xắn

   Được nhận miễn phí các báo cáo độc quyền về thị trường bất động sản, tài chính, nông nghiệp… do tạp chí Nhà quản lý tổng hợp

   Miễn phí vận chuyển

   Chiết khấu 40% giá vé trong các sự kiện của Nhà Quản lý tổ chức năm 2019