Đăng ký đặt báo

Lựa chọn tốt nhất

Đặt báo dài hạn 12 số

   Miễn phí vận chuyển

   Tặng báo cáo đặc biêt

   Giảm 40% giá vé hội nghị

   Giảm 50% giá vé workshop

   Miễn phí thêm 1 số báo

   Gia hạn: Giảm 25% còn 1.080.000đ

Đặt báo dài hạn 24 số

   Miễn phí vận chuyển

   Tặng báo cáo đặc biệt

   Miễn phí 1 vé hội nghị

   Miễn phí 1 vé workshop

   Miễn phí thêm 2 số báo

   Quà tặng kỷ niệm 1 năm ra mắt bộ mới

   Gia hạn: Giảm 30% còn 2.000.000đ

Đặt dài hạn 6 số

   Miễn phí vận chuyển

   Giảm 25% giá vé hội nghị

   Giảm 35% giá vé workshop

   Gia hạn: Giảm 15% còn 610.000đ