Đăng ký tạp chí


Đặt trước cho năm 2020, nhận ưu đãi toàn bộ 2019

Gói VIP
(thời hạn 1 năm)

   12 số tạp chí in từ tháng 1/2020

   1 năm tài khoản Emagazine

   Voucher giảm 40% giá vé sự kiện của Nhà Quản Lý

Quà tặng

   Báo cáo chuyên sâu của MIU 2019, 2020 (bản online)

   Bản tin online tiêu điểm hằng tháng

   Miễn phí giao tạp chí toàn quốc

   1 tháng Gia hạn tài khoản online

Gói Premier
(thời hạn 2 năm)

   24 số tạp chí in từ tháng 1/2020

   2 năm tài khoản Emagazine

   2 vé miễn phí tham dự sự kiện của Nhà Quản Lý

Quà tặng

   Báo cáo chuyên sâu của MIU 2019, 2020, 2021 (bản online)

   Bản tin online tiêu điểm hằng tháng

   Miễn phí giao tạp chí toàn quốc

   3 tháng Gia hạn tài khoản online